Toitures en ardoises

Réalisation de toitures en ardoises, couverture de clocher

Dit project is gerealiseerd door Vigo.